J.A. van Eck

öp 26 april j.l. verzorgde Harm Slum een fijn hollands buffet voor ons Alle lof , prima.